VPN PAKET
VPN PAKET

VPN (Virtual Private Network) usluga nudi poslovnim korisnicima ekonomičan, pouzdan i bezbedan način za povezivanje  svih udaljenih lokacija (filijale, radnje, magacini…)  u  jedinstvenu privatnu računarsku mrežu koristeći našu MPLS infrastrukturu na celoj teritoriji Srbije.
Razmena podataka i međusobna komunikacija između svih lokacija unutar VPN rešenja obavlja se  zatvorenim tunelima koji ne prolaze kroz javnu mrežu čime je obezbeđena visoka sigurnost i zaštita podataka.
L2 i L3 VPN mrežna rešenja omogućavaju VPN korisnicima pristup Internetu preko centralne lokacije, integraciju poslovanja korišćenjem jedinstvenih kompanijskih poslovnih aplikacija, neograničenu IP telefoniju unutar mreže bez telefonskih troškova kao i pristup poslovnim aplikacijama, video nadzornim sistemima  i mejlu putem Interneta i VPN konekcije kada se nalazite izvan kancelarije, sve sa ciljem kvalitetnije, brže, efikasnije i pouzdanije realizacije poslovnih procesa.

SOHO VPN

  • do 1Gbps
  • Prenos podataka putm VPN/MPLS veze na područiju celoj teritoriji Srbije
  • SLA 99.5%
  • Napredni servis