PRO PAKETI
PRO PAKET

Paket je namenjen kompanijama kojima su potrebni veći upload, javan statička IP adresa i saobraćaj bez agregacije.
Uz ugovornu obavezu o korišćenju našeg Pro internet paketa garantujemo Vam prioritetnu tehničku podršku, napredini router na korišćenje  i  napredni servis podrške i održavanja (manage service).
Cena aktivacije usluge iznosi 1 dinara uz ugovornu obavezu.

Pored toga pružamo i dodatne usluge:
1. Digitalne fiksne telefonske linije i IP telefonske centrale.
2. Povezivanje dislociranih lokacija – VPN.
4. Redudatni (rezervni) link.
5. Web hosting usluge
6. IT usluge ( izrada računarski mreža, isporuka i konfguracija stroage i aplokativnih servera)
7. Sistemi video nadzora

SOHO PRO 12M

RSD3200

 • skidanje podataka do 12Mbps
 • slanje podataka do 3Mbps
 • pouzdana veza 5GHz airmax / cable-optical
 • javna statička IP adresa
 • prioritetna podrška
 • napredni servis podrške i održavanja (manage service)

SOHO PRO 16M

RSD6400

 • skidanje podataka do 16Mbps
 • slanje podataka do 4Mbps
 • pouzdana veza 5GHz airmax / cable-optical
 • javna statička IP adresa
 • prioritetna podrška
 • napredni servis podrške i održavanja (manage service)

SOHO PRO 20M

RSD11900

 • skidanje podataka do 20Mbps
 • slanje podataka do 6Mbps
 • pouzdana veza 5GHz airmax / cable-optical
 • javna statička IP adresa
 • prioritetna podrška
 • napredni servis podrške i održavanja (manage service)

U cenu nije uračunat PDV.

Uz pakete korisnisnik dobija na korišćenje profesionalni router sa optimizacijom interent saobraćaja i VPN servisom za udaljeni pristup.
Besplatno uprvaljnaje i praćenje routera – menage service.
Poslovnim korisnicima omogućavamo wireless  ili  optičku vezu do 1GBps !