NAPREDNI SERVISI

Svim kompanijama koje žele da optimizuju svoje telekomunikacione servise ( internet, vpn, ip telefonija) ili imaju zahteve za novim servisima i aplikacijama (web hosting, server hosting,  računarska mreža,  hotspot wifi , video nadzor), nudimo rešenja kojima obezbeđujemo, konfigurišemo, održavamo i administriramo najmoderniju IT i telekomunikacionu opremu i servise.

Koristeći napredne servise  dobijate jedinstvenu uslugu koja omogućava unapređenje poslovanja, smanjenje troškova, optimizaciju resursa, integraciju sa postojećim sistemom, sigurnost i pouzdanost servisa uz tehničku podršku 24/7 i garantovanu dostupnost servisa preko 99.5% vremena definisanu kroz SLA ugovor.

Detaljnije na http://www.konekt.rs