14 godina sa Vama !

Sohosistem.net  jedan od prvih internet servis provajdera u Srbiji i vodeći  provajder u Smederevu i okolini koji je  počeo  sa radom davne 2004. godine. Naš kvalitet opravda veliki broj poslovnih korisnika kao i dobra tehnička podrška. Pored pristupa internetu nudimo  razne napredne servise poslovnim korisnicima: web hosting, IP telefonija, računarske mreže, video nadzor i GPS praćenje vozila.

Kako do internet pristupa?

Prijava

Prijavite se za korišćenje naših internet usluga.

Provera tehničkih uslova

Dolazimo kod Vas da proverimo tehničke mogućnosti za povezivanje na našu mrežu.

Priključivajne na mrežu

Ukoliko je prethodno utvrđeno da imate tehničkih uslova pristupa se priključenju na mrežu.

Internet paketi

U ponudi imamo razne internet pakete za pravna i fizička lica.
Takođe pružamo mogućnost korisnicima da dobiju opremu za pristup na korišćenje.
Paketi za pravna licaPaketi za kućne korisnike